Algemene voorwaarden

Gebruik van Coin Gids Nederland en haar diensten betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Toegang tot en gebruik van Coin Gids Nederland en haar diensten is onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders wordt vermeld in aanvullende voorwaarden. Informatie over Coin Gids Nederland en haar diensten worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

1. Coin Gids Nederland of werknemers zijn niet aansprakelijk te stellen voor enige schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze Site aanwezig is.

2. Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door Coin Gids Nederland gecorrigeerd zullen worden.

3. Coin Gids Nederland is niet aansprakelijk voor incorrecte prijzen, verwijzingen of andere incorrecte informatie op Site die worden aangeleverd door de aangesloten winkels.

4. Coin Gids Nederland doet haar uiterste best om alle aangeleverde informatie van de aangesloten winkels te controleren. Echter door de grote hoeveelheid data is Coin Gids Nederland niet aansprakelijk voor eventuele fouten, aanstootgevende en/of immorele teksten of afbeeldingen die zo door de bezoeker kunnen worden opgepakt.

5. U bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

6. Alhoewel Coin Gids Nederland al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. Er wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

7. U gaat ermee akkoord dat u de normale werking van deze Site niet zult storen door deze te kraken of veranderingen aan te brengen in de informatie die deze site bevat, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten. Het niet toegestaan content van de website Coin Gids Nederland te kopiëren voor persoonlijk gebruik of commerciële doeleinden zonder toestemming van de auteur. Het kopiëren en publiceren van auteursrechtelijke content is strafbaar.

8. Coin Gids Nederland behoudt zich het recht te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, afbeeldingen en logo’s of diensten.