Lending

Wat betekent Lending? Securities Lending is een financiële dienstverlening waarbij een instelling aan een andere instelling effecten uitleent. Net als bij een gewone geldlening gaat dit gepaard met intresten en regelingen zoals onderpand. Securities Borrowing is het tegenovergestelde van Securities Lending.

Concreet worden securities lending en borrowing vaak gebruikt bij het afsluiten van financiële transacties. Een bepaalde marktpartij A wil bijvoorbeeld 1000 stukken kopen. Een andere partij B, heeft 800 van deze stukken en verkoopt deze aan A. De ontbrekende 200 kunnen dan tijdelijk geleend worden door A om de transactie van 1000 stukken te kunnen laten doorgaan. De volgende dag zal A dan proberen om die ontbrekende 200 stuks te kopen, zodat het geleende teruggegeven kan worden.

Een meer gevorderde techniek, die verband houdt met Securities lending en borrowing, is de REPO, Repurchase Operation. Hierbij worden effecten verkocht op datum X, met een contractuele verplichting van de verkoper om de stukken op een latere datum terug te kopen aan een vastgelegde prijs. Dikwijls dienen de effecten die hierbij dan tijdelijk naar een andere partij verhuizen, tot onderpand voor een andere financiële transactie. Marktpartijen die hierin actief zijn, sluiten onderling een Repurchase Service Agreement af, waarin kenmerken van de te gebruiken effecten opgenomen zijn.

bron securities lending wikipedia