Bitcoin halving: Uitleg, voorbeeld en video over halving van bitcoin

De bitcoin, de munt die gekoppeld is aan het onderliggende Bitcoin netwerk, zeg maar de blockchain, is kunstig in elkaar gezet. Zo zullen er nooit meer dan 21 miljoen bitcoin munten zijn en is de beloning voor de miners, degenen die de munten ‘maken’ afhankelijk van de reeds geproduceerde hoeveelheid munten. Die beloning wordt naar mate er meer munten verschijnen, steeds lager.

Uitgelegd: Bitcoin halving

Als we het over bitcoin halving hebben, dan bedoelen we daarmee het moment dat de beloning voor miners wordt gehalveerd. Dat kan een behoorlijke impact hebben op de prijsontwikkeling van de munt. Op dit moment ontvangen miners namelijk per ge-mined blok 12,5 BTC. In mei zal deze beloning worden gehalveerd en krijgt met dus ‘slechts’ 6.25 BTC. Bij een koers van 6.165,05 euro (koers van 13.04.2020) is dat dus een beloning van 77.063,13 euro per blok. Dat lijkt veel, maar de kosten voor het minen zijn behoorlijk hoog. De bitcoin halving zorgt er dus voor dat het minen in financieel opzicht minder aantrekkelijk wordt. Je kunt dus nagaan dat er minder BTC bijkomt terwijl de vraag in feite hoger wordt. Voor de goede orde: momenteel zijn er 18.3 miljoen bitcoin munten in omloop en de verwachting is dat rond 2140 alle coins zijn gemined.

Video uitleg Bitcoin halving

Vraag en aanbod

Voor alle nieuwsgierigen: elke dag komen er ongeveer 1800 BTC bij. Na de halving zal dat gehalveerd worden. In 2024 als de vierde bitcoin halving zich aandient, zal dat zelfs zijn gedaald tot 450 BTC per dag. Je hoeft dus geen wiskundige te zijn om te beseffen dat een verlaagd aanbod zelfs bij een gelijkblijvende vraag gevolgen heeft voor de prijs. Door deze manier van werken wordt er een bepaalde schaarste gerealiseerd waardoor de prijs zal stijgen.

Wat betekent de halving voor de miners?

De bitcoin halving zal voornamelijk door de miners worden opgemerkt, zij krijgen immers een lagere beloning voor hun werk. In de praktijk zal dit betekenen dat men gedwongen wordt om betere apparatuur aan te schaffen. Dat zou een logische stap zijn aangezien de beloning wordt verlaagd, terwijl de energiekosten gelijk blijven. Bij een gelijkblijvende vraag naar de munt wordt het dus minder rendabel op de munt te minen.

Een ander logisch gevolg van de Bitcoin mining is dat bepaalde miners zullen besluiten om te stoppen. Dat heeft dan niet alleen effect op de hoeveelheid munten die worden gedolven, het heeft ook impact op de zogenaamde hashrate. Met dat laatste wordt het aantal wiskundige berekeningen bedoeld welke door een miner kunnen worden uitgevoerd per seconde. De hoogte van die hashrate bepaald de veiligheid van het netwerk.