Blockchain Technologie: uitleg, voorbeelden en toepassingen

Als er wordt gesproken over cryptocurrencies oftewel cryptocoins, daar wordt de Blockchain technologie vaak in een adem genoemd. Het is de mysterieuze techniek die de basis vormt van het succes van talloze digitale munten. Toch is de werking van de blockchain-technologie niet helemaal duidelijk.

Definitie van de blockchain technologie

Die onduidelijkheid wordt niet minder als je kijkt naar de officiële definitie van de blockchain technologie:

Blockchain, ook wel gedistribueerde grootboek technologie (DLT) genoemd, maakt de geschiedenis van elk digitale actie onveranderlijk en transparant. Dit wordt met name mogelijk gemaakt door het gebruik van decentralisatie en cryptografische hashing.

De vergelijking en voorbeeld Blockchain technologie

Een meer logische benadering om de blockchain technologie te duiden is een Google-document. Wanneer we een document maken en het delen met een groep mensen, wordt het document gedistribueerd in plaats van gekopieerd of overgedragen. Dit zorgt voor een gedecentraliseerde distributieketen wat ervoor zorgt dat iedereen binnen die keten toegang heeft tot het bewuste document. In die situatie wordt niemand buitengesloten in afwachting van wijzigingen door een andere partij. Eventuele wijzigingen kunnen in een later stadium worden toegevoegd aan het document in realtime, waardoor wijzigingen volledig transparant zijn.

De technologie

Uiteraard is de manier waarop de blockchain technologie werkt, iets ingewikkelder dan het Google-document uit het voorbeeld. Het principe waarop de technologie ingezet kan worden is duidelijk. Het omvat in het kort drie belangrijke zaken met betrekking tot die technologie:

  • Digitale activa worden gedistribueerd in plaats van gekopieerd of overgedragen.
  • De afzonderlijke acties zijn gedecentraliseerd, waardoor volledige realtime toegang mogelijk is.
  • Een transparant grootboek van wijzigingen zorgt voor behoudt van de integriteit van het document, wat vertrouwen schept in het uiteindelijke product.

Blockchain is een veelbelovende en revolutionaire technologie omdat het helpt om risico’s te verlagen, fraude te bestrijden en op schaalbare wijze transparantie biedt voor talloze toepassingen.

Hoe werkt de Blockchain technologie?

De doelstelling van een blockchain – het immers niet exclusief gelieerd aan een munt als bitcoin – is om mensen in staat te stellen om waardevolle gegevens op een veilige, fraudebestendige manier te laten delen.

Blockchain: de onderdelen

Een blockchain bestaat uit drie belangrijke concepten: blokken, nodes en miners.

Blokken
Elke blockchain bestaat uit meerdere blokken en elk blok heeft drie basiselementen:

1. De gegevens in het blok.
2. Een 32-bits getal dat een nonce wordt genoemd. De nonce wordt willekeurig gegenereerd wanneer een blok wordt gemaakt, wat vervolgens een hash voor een blok genereert.
3. De hash: dit is een 256-bits getal dat is gekoppeld aan de nonce. Het moet beginnen met een groot aantal nullen (d.w.z. extreem klein zijn).

Wanneer het eerste blok van een ketting (chain) wordt gemaakt, genereert een nonce de cryptografische hash. De gegevens in het blok worden als ondertekend beschouwd en zijn voor altijd gebonden aan de nonce en hash, tenzij deze worden gedolven.

Miners en blockchain technologie

Miners maken nieuwe blokken aan voor de blockchain door het minen. Dit is simpelweg het oplossen van moeilijke berekeningen aan de hand waarvan een validatie kan worden voltooid voor het bijschrijven van transacties op de blockchain.

In een blockchain heeft elk blok zijn eigen unieke nonce en hash, maar verwijst het ook naar de hash van het vorige blok in de blockchain. Dit zorgt ervoor dat het minen van een blok een erg intensieve klus is.

Miners gebruiken speciale software (en hardware) om een ​​nonce te vinden die een geaccepteerde hash genereert. Omdat de nonce slechts 32 bits is en de hash 256, zijn er ongeveer vier miljard mogelijke nonce-hash-combinaties mogelijk. Deze moeten allemaal gedolven worden, voordat de juiste combinatie wordt gevonden. Wanneer dat gebeurt is er sprake van een ‘golden nonce’ en kan het blok worden toegevoegd aan de blockchain.