IOTA (MIOTA)

IOTA (MIOTA) coin is een cryptocurrency ontworpen als ondersteuning voor het “Internet-of-Things”. In gewoon Nederlands: het ondersteunt de ontwikkeling van toepassingen voor het dagelijks gebruik van het internet. Dat laatste zal de komende jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Denk bijvoorbeeld aan de automatisering in huis, smart homes ofwel domotica.

De combinatie van een cryptocoin met de toepassingsmogelijkheden van het internet maakt IOTA tot een spannend geheel. Ten opzichte van andere crypto-coins is het een bijzondere verschijning en daarbij biedt het ook tal van onderscheidende voordelen:

  • Schaalbaarheid
  • Gedecentraliseerd
  • Modulaire opbouw
  • Lage fees

Hoe bereikt IOTA dit?

In de technologische kant van het IOTA-verhaal neemt een ding een aparte positie in: The IOTA Tangle. IOTA maakt daar namelijk gebruik van om een groot probleem van de blockchain te omzeilen. Deze ‘Tangle’ is namelijk niet zo zeer een blockchain, maar een TAG – een Gerichte Acyclische Grafiek.

Met deze benadering lost de Tangle een aantal belangrijke problemen op. Zo heeft het gebruik een positieve impact op zowel de schaalbaarheid als de transactiekosten.

In de praktijk komt het er op neer dat de verzender verplicht is om een ‘proof of work’ te leveren voor de validatie van twee transacties. Met andere woorden: zowel het maken van de transactie als het valideren ervan zijn gekoppeld. Miners zijn daardoor dus niet nodig en het systeem is daardoor echt gedecentraliseerd. Degenen die het systeem kunnen beïnvloeden zijn de gebruikers.


Wat is IOTA? In 5 minuten video uitgelegd: een Blockchain zonder ‘blokken’ en zonder ‘ketting’.

IOTA’s netwerktransactiesnelheid uitleg en voorbeelden

Een opvallende eigenschap van het netwerk van IOTA is dat de snelheid toeneemt naar mate er meer gebruikers zijn. Een toenemende populariteit heeft dus geen negatieve impact op het netwerk. Daarmee slaat IOTA twee vliegen in een klap. Er zijn geen miners nodig voor de productie van nieuwe coins, bovendien is er geen transactie fee nodig om een transactie te kunnen financieren.

Bovenstaand een geïllustreerde introductie hoe The Tangle van IOTA werkt.

De toekomst van Internet of Things

Hoewel het IoT (Internet of Things) een term is die steeds vaker wordt gebruikt, is het daadwerkelijke gebruik nog toekomstmuziek. In veel woningen wordt al wel een stukje automatisering toegepast, maar het is nog geen gemeen goed. Naar verwachting zal dat de komende jaren wel gaan veranderen.

Op het gebied van IoT gaan de ontwikkelingen overigens wel hard. Op dit moment zijn er zo’n 8.4 miljard apparaten die gebruik (kunnen) maken van het internet. Vooral dankzij de aanwezigheid van digitale assistenten zoals Alexis en Siri neemt de techniek een hoge vlucht. Naar verwachting zal het daarom niet lang duren voor de grens van 30 miljard apparaten wordt overschreden.

Wat IOTA betreft zou er een voortrekkersrol kunnen zijn weggelegd.

Het grootste probleem van IOTA (MIOTA) is de beperkte hoeveelheid toepassingen.

IOTA nadelen

Ook al spreekt het voor zich dat er talloze voordelen zijn verbonden aan IOTA, het is zeker niet de heilige graal. Er zijn tal van nadelen die zeker niet over het hoofd gezien mogen worden.

Niet-bewezen technologie
De stabiliteit en beveiliging van IOTA als platform zijn een bron van zorg voor veel cryptografiespecialisten. Vooral het gebruik van tot op heden onbewezen technologieën en hun toepassingsmogelijkheden zijn een bron van zorg op het gebied van veiligheid

Meer gecentraliseerd in eerste instantie
Ondanks de zweem van veiligheid is elk Blockchain netwerk kwetsbaar in een situatie waarbij 51% van het netwerk (of meer) in handen is van een partij. Theoretisch gezien kunnen in zo’n situatie valse transactiegegevens worden geverifieerd en kunnen gegevens worden gemanipuleerd.

In het geval van IOTA (MIOTA) is dat slechts 34%. Dat is dan ook de reden dat er sprake is van een coördinator, maar het voortbestaan hiervan komt in gevaar zodra deze wordt verwijderd, iets van IOTA van plan is in de toekomst.

Handige IOTA websites