MACD indicator uitleg bij cryptocurrency – Moving Average Convergence Divergence

De Moving Average Convergence Divergence beter bekend als de MACD indicator is een veel gebruikte cryptocurrency indicator die voornamelijk wordt gebruikt om trends te signaleren. Hoewel het in naam een indicator is, wordt het doorgaans niet gebruikt om specifieke omstandigheden te identificeren. Het verschijnt vaak op charts als twee lijnen die zonder feitelijke grenzen bewegen. De kruising van de twee lijnen geeft handelssignalen aan die vergelijkbaar zijn met een systeem met twee voortschrijdend gemiddeldes.

Hoe de MACD werkt

Een MACD overschrijding boven nul wordt als bullish beschouwd, terwijl overschrijding onder nul bearish is. Ten tweede, wanneer een MACD vanuit een positie onder nul opduikt, wordt het als bullish beschouwd. Als het van boven de nul-positie afneemt, wordt het als bearish beschouwd.

MACD-indicator video handleiding

Bullish vs bearish

Als de MACD-lijn van onder naar boven de signaallijn kruist, wordt de indicator als bullish beschouwd. Hoe verder onder de nullijn, hoe sterker het signaal.

Daartegenover staat de MACD-lijn welke van boven naar onder de signaallijn kruist. In die situatie wordt de indicator als bearish beschouwd. Hoe verder boven de nullijn, hoe sterker het signaal.

De signalen van de MACD indicator

De MACD geeft primair een indicatie van de richting waarin een (bestaande) trend zich voortbeweegt. Is er sprake van een oplopende MACD-lijn, dan is de trend overwegend positief, is er sprake van een neerwaarts bewegende lijn, dan is dit een indicatie voor een negatieve trend.

De MACD indicator heeft niet alleen betrekking op trends, het kan ook duidelijk koop-of verkoopsignalen afgeven. Dit is bijvoorbeeld het geval als de MACD-lijn de signaallijn in een opwaartse beweging doorkruist. We hebben het dan over een duidelijk koopsignaal. Is er juist sprake van een neerwaartse doorkruising van de signaallijn, dan is dit een sterk verkoopsignaal.

Candles gebruiken

Om het zo eenvoudig mogelijk te maken, kun je ervoor kiezen om de lijn in de grafieken te verbergen en je te focussen op de candles. Over het algemeen ‘leest’ dit een stuk prettiger. Een candle die zich boven het nulpunt bevindt, duidt op een MACD-lijn boven de signaallijn.

Dit geeft een duidelijk koopsignaal af. Bij een negatieve waarde van de candles is het duidelijk een verkoopsignaal.

De kracht van de trend

Als laatste kan de indicator ook gezien worden als een manier om de kracht van een trend aan te duiden. Is de afstand tussen de signaallijn en de MACD-lijn groot, dan geeft dit een sterke trend aan. Die sterkte wordt ook aangegeven door de grote van de candle. Een sterke trend zorgt ervoor dat ook de candles groter worden weergegeven.

Trends signaleren

Het is dan ook logisch om te stellen dat de MACD een trend-signalerend systeem is wat is gebaseerd op het voortschrijdende gemiddelde.

Ook al kan de MACD trends signaleren, het kan niet gebruikt worden om pieken en dalen correct te voorspellen. Het geeft hooguit de kracht of zwakte van een trend aan.

Tip! Het is daarom ook nooit zinvol om de MACD te gebruiken als exclusieve raadgever bij verkoop of aankoop beslissingen.