Minen wat is het en hoe werkt cryptocurrency minen? Uitleg en voorbeelden

Met de toenemende populariteit van cryptocoins als bitcoin, worden vaktermen steeds vaker gebruikt. Dat geldt ook voor het ‘minen van cryptocoins’. Afgezien van een zeer summiere omschrijving is het minen van coins nog steeds in nevelen gehuld. Nog steeds wordt gedacht dat het minen niks anders is dan het aanmaken van nieuwe munten. Heel globaal gezien klopt dat wel, maar de feitelijke definitie is toch net even anders.

Zo werkt minen van cryptocurrency

Om echt te kunnen begrijpen wat het minen nu precies inhoudt, is het belangrijk om enige basiskennis te hebben omtrent cryptocoins. Het belangrijkste is te weten wat de achterliggende techniek doet en hoe het wordt gebruikt. Zo maakt bitcoin gebruik van een complex netwerk, de blockchain. Simpelweg gezegd is de blockchain een grootboek waarin alle transacties worden bijgehouden. Deze transacties kunnen niet ‘zo maar’ worden opgeschreven, deze dienen gevalideerd te worden. Om de kwaliteit van de validaties te waarborgen, voeren zogenaamde miners met speciale hardware, zware berekeningen uit. We hebben het dan over her inmiddels bekende ‘Proof of Work’ concept.. Hiermee wordt aangetoond dat een miner de berekeningen correct heeft uitgevoerd waardoor de tansactie op de blockchain kan worden bijgeschreven. Dit hele proces noemen we het minen.

Video uitleg hoe Bitcoin minen werkt:

De beloning

Het minen heeft echter niet alleen betrekking op het uitvoeren van een enkele transactie. De blockchain is zodanig opgezet dat transacties in een blok worden geplaatst. Bij het minen gaan het om het uitvoeren van berekeningen voor een specifiek blok. Is dat correct uitgevoerd dat is het blok ‘gemined’ en ontvangt de miner zijn of haar beloning in de vorm van bitcoins.

Nu je summier weet, dat je voor het minen een beloning kunt krijgen, lijkt het lucratief om je daarmee bezig te houden. Die beloning is namelijk aantrekkelijk genoeg. Helaas is de realiteit anders. Alleen degene die de berekening als eerste oplost, ontvangt de beloning. Het is dus goed mogelijk dat je achter het net vist. Dat is dan ook de reden dat er een hele markt is ontstaan voor mining-appatuur.

Minen kan lucratief zijn

Zo je al zult hebben begrepen is het minen van cryprocoins als bitcoin geen eenvoudige klus. Afgezien van het feit dat de hardware geschikt moet zijn voor het minen, worden de berekeningen ook steeds ingewikkelder. Op die manier moet je dus in principe een gevecht op diverse fronten aan gaan. Om het geheel nog ingewikkelder te maken, is de beloning die een miner krijgt, afhankelijk van het aantal munten welke al in omloop zijn. Die beloning wordt namelijk op gezette tijden gehalveerd, een process wat ook bekend staat als ‘halving’.

Minen van andere cryptomunten

Het minen is overigens niet enkel van toepassing op bitcoins. Ook andere cryptocoins kunnen worden gemined. Dit hele process is echter niet altijd identiek. Zo kan er sprake zijn van een lagere beloning bij sommige coins en kan de beloning een stuk lager zijn. In veel gevallen is de beloning namelijk afhankelijk van de koers van de munt. Wil je dus puur voor de mogelijke beloning gaan minen, denk er dan goed over na. In de meeste gevallen zijn het juist kapitaalkrachtige ondernemingen die zich bezig houden met het minen.