Wat is Blockchain?

Blockchain: waarschijnlijk heb je er wel eens van gehoord. Niet verwonderlijk, want het wordt een van de grootste uitvindingen sinds het internet genoemd. Bovendien is blockchain onlosmakelijk verbonden met de cryptomarkt. Wil je graag weten hoe het zit met deze nieuwe technologie? In dit artikel vertellen we je graag alles wat je moet weten over blockchain.

Wat is blockchain?

Door middel van blockchain kunnen bedrijven veilig data en transacties uitvoeren en opslaan. Je kunt de blockchain het beste zien als een nieuw soort database waarin allerlei verschillende transacties worden opgeslagen. Dat kan bijvoorbeeld een betaling zijn met een digitale munt. Tevens is het mogelijk om in de blockchain gegevens tussen twee partijen uit te wisselen. Alle belangrijke kenmerken van blockchain op een rij:

  • Blockchain is een specifieke database. Het is anders dan traditionele databases door de manier waarop het informatie opslaat. Op de blockchain worden gegevens namelijk in blokken opgeslagen. Vervolgens worden deze gegevens aan elkaar verbonden als een soort keten.
  • Op de blockchain kan allerlei informatie opgeslagen worden. Meestal dient het als een grootboek voor transacties.
  • Nieuwe gegevens worden in een nieuw blok ingevoerd. Zodra het blok met gegevens is gevuld wordt het toegevoegd aan het vorige blok. Op die manier worden gegevens in chronologische volgorde aan elkaar verbonden.
  • Bij de cryptocurrency Bitcoin is de blockchain decentraal. Dit houdt in dat geen enkele autoriteit de controle in handen heeft. Dit is namelijk de taak van alle eigenaars van de crypto en de bijbehorende blockchain.
  • Alle ingevoerde gegevens op gedecentraliseerde blockchains zijn onveranderlijk. Oftewel: alle gegevens zijn onomkeerbaar. Transacties worden permanent vastgelegd en zijn door iedereen die daar interesse in heeft te bekijken.

Blockchain: zo werkt het in de praktijk

Een praktijkvoorbeeld maakt duidelijk hoe blockchain werkt. Stel je voor dat een partij een contract of een eigendomsbewijs wil versturen door middel van de blockchain. Het basisprincipe is vrij simpel. Een blockchain is een onderdeel van de lange ketting waarbij elk blokje als het ware is ondertekend door beide partijen. Hierdoor komt er geen derde partij, zoals de overheid, aan bod. Het wordt dus door twee partijen zelf direct opgeslagen in de database. Dit is een onkraakbare ketting en zo wordt de informatie opgeslagen in de blockchain door gebruikt te maken van cryptografie.

Wat is het verband tussen blockchain en crypto?

Digitale betaalmiddelen worden de cryptovaluta genoemd en zijn een belangrijk onderdeel van de blockchain technologie. Alle transacties die worden uitgevoerd op de crypto markt worden gedaan via de blockchain technologie. Hierbij wordt dus informatie over een transactie opgeslagen in een groot netwerk van meerdere computers en wordt een nieuw blokje aangemaakt met informatie over het vorige blokje. Op deze manier krijg je dus als het ware een ketting met meerdere blokjes achter elkaar, die volledig veilig en onkraakbaar is. Een ander voordeel hiervan is dat er bij blockchain geen centraal punt is. Er zijn meerdere knooppunten als het ware, die dus computers zijn, en die een kopie maken van het vorige blokje. Het voordeel hiervan is dat het veel veiliger is.

Blockchain en Bitcoin: hoe zit het precies?

Wie blockchain echt wil begrijpen moet niet alleen kijken naar praktijkvoorbeelden, maar ook naar hoe het werkt met Bitcoin. Deze wereldberoemde cryptomunt gebruikt een aantal computers om zijn blockchain op te slaan. Dit betreft een database waarin elke transactie die ooit gedaan is met Bitcoin is terugvinden. De computers die worden gebruikt staan bekend als ‘nodes’. Bij Bitcoin bevinden deze computers zich niet op één plek. In plaats daarvan wordt een enkele computer of een groep computers door een persoon of een groep beheerd.

Waarom is Bitcoin decentraal?

De Bitcoin-blockchain is decentraal omdat niet één autoriteit de controle in handen heeft. Dit betekent overigens niet dat er geen gecentraliseerde blockchains bestaan. In dat geval worden de computers op het netwerk wel door één entiteit bestuurd.

Waarin verschilt de Bitcoin database van traditionele databases?

Probeer je eens voor te stellen dat een bedrijf een server heeft met 15.000 computers. Op deze computers staat een database met belangrijke financiële informatie over klanten. De onderneming heeft alle computers op dezelfde plek neergezet en heeft de volledige controle over de apparatuur en bijbehorende informatie. Bitcoin bestaat ook uit ontelbaar veel computers. Het verschil dat de computers met blockchain zich op verschillende plekken in de wereld bevinden.

Is blockchain veilig?

Omdat er geen sprake is van één eigenaar en geen toezichthouder vindt het toezicht van de blockchain transacties plaats door de gebruikers zelf. Op het moment dat er een nieuwe transactie plaatsvindt wordt deze door een node in de database opgeslagen. De gebruiker moet zelf een code vinden en vervolgens aangeven of deze informatie klopt. Als beide partijen het eens zijn wordt het volgende blokje opgeslagen en een onderdeel van het blockchain netwerk. Daardoor is het niet mogelijk om foute transacties te doen of om data te manipuleren aangezien een transactie dus door beide partijen moet worden goedgekeurd.

Kopie naar meerdere computers

Alle wijzigingen in de database worden gekopieerd naar meerdere computers en is het blockchain netwerk dus niet afhankelijk van een centrale database. Dit voorkomt grote problemen. Op het moment dat een computer zou worden gehackt in het netwerk of de stroom uitvalt zijn er nog altijd de andere computers in het netwerk die hun eigen nodes hebben, met dus hun eigen kopie van de database. Daardoor is de blockchain technologie zeer veilig en betrouwbaar.

Wat is de toekomst van blockchain?

We hebben hoge verwachtingen van blockchain en zien een belangrijke rol voor deze technologie weggelegd in de (nabije) toekomst. Zo kan het bedrijfsprocessen efficiënter en veiliger maken. Steeds vaker worden contracten opgeslagen op de blockchain in plaats van dat het papieren documenten betreft. Deze smart contracts gaan echt niet meer verdwijnen. Steeds meer ondernemingen maken op dit moment gebruik van de blockchain en de verwachting is dat dit de komende jaren alleen maar meer zal toenemen.