Ripple (XRP) – Een realtime bruto-vereffeningssysteem, valutawissel- en overmakingsnetwerk

Dat niet elke altcoin een kopie is van de Bitcoin munt zul je ongetwijfeld weten. Toch zijn er veel munten die wat betreft hun functionaliteit of doelstelling veel op elkaar lijken. Een munt waarbij dat zeker niet het geval is, is Ripple, populair gesteld, het lelijke eendje onder de altcoins.

Ripple definiëren
Ripple XRP is lastig te definiëren. Aan de ene kant is het zeker een altcoin, maar aan de andere kant ook weer niet. De munt voldoet niet in alle opzichten aan de doorgaans acceptabele definitie van een cryptocoin.

De eigenschappen van Ripple:

  • Niet gebaseerd op de gangbare blockchain technologie
  • Hogere transactiesnelheid (1500 per seconde)
  • Ripple munten (XRP) zijn niet te ‘minen’
ripple-xrp-coin
Het logo van Ripple XRP.

Wat is Ripple?

Ooit was het de bedoeling dat Ripple een zogenaamd ‘next generation product’ van Ripplepay zou worden. Dat is gedeeltelijk gelukt. Het achterliggende bedrijf, Ripple, is in de meeste eenvoudige omschrijving een wisselkantoor en overboekingsnetwerk. Ook al is er wel sprake van een grootboek wat wordt onderhouden door de knooppunten op het netwerk, zijn er toch wezenlijke verschillen met Bitcoin.

Zo is er geen sprake van een energie- en computerintensieve proof-of-work validatie, zoals we kennen van Bitcoin. Ripple maakt juist gebruik van een consensusproces. De validatie van de servers neemt hierbij een belangrijke plaats in. Zo wordt niet alleen de participatie van de deelnemende partners vergroot, het zorgt ook voor een grote mate van integriteit.

Het Ripple-protocol

Ripple is in staat om nagenoeg direct transacties te voltooien. Essentieel in dit hele proces is de eigen munt, XRP. Standaard valuta wordt ingewisseld tegen XRP en zodoende kan elke transactie zonder vetraging worden uitgevoerd. Door deze vorm van transacties stellen de ontwikkelaars dat de kosten die traditionele banken berekenen kunnen worden vermeden.

Fundamenteel anders dan Bitcoin

Het systeem van validerende servers en het gebruikte consensusmechanisme zorgt vaak voor verwarring. Ten onrechte neemt men aan de Ripple gebruik maakt van een blockchain, iets wat niet correct is. Naast het consensusmechanisme, maakt Ripple ook gebruik van een HashTree. Hiermee worden alle data van een transactie samengevat en wordt die waarde vergeleken met de validerende servers om een consensus te bereiken. Dit werkt dus duidelijk anders dan de reguliere cryptocoins. Dit is dan ook de voornaamste reden dat veel voorstanders van cryptocurrencies, Ripple in essentie niet zien als een échte altcoin.

Ripple (XRP) en banken

Tegenover die aversie staat de positieve houding van de banken ten opzichte van Ripple en ook paymentproviders zien de toegevoegde waarde van de munt. Dit wordt vooral veroorzaak doordat de functionaliteit van munt vooral ligt op het gebied van het verzenden en ontvangen van geld. Dat men daar bijzonder succesvol mee is, blijkt wel uit het gegeven dat er al meer dan 35 miljoen probleemloze transacties zijn voltooid.

Het netwerk van Ripple is dan ook gebouwd op snelheid: het kan zonder problemen 1500 transacties per seconde verrichten. Hierbij moet wel worden aangetekend dat men het kan opschalen richting 50.000 transacties per seconde. Dat is overigens ook een vereiste voor VISA. Om de snelheid in perspectief te plaatsen: bitcoin kan 3 – 6 transacties per seconde verwerken en wat betreft Ethereum is dit 15 transacties per seconde.

XRP’s minen kan niet

Een mogelijk nadeel voor miners is het feit dat Ripple’s token, XRP, niet kan worden ge-mined. Ook hierin schuilt dus een duidelijk verschil met de gangbare Altcoins als Bitcoin BTC, Ethereum ETH en Litecoin LTC. Men heeft vanaf het begin al een grote hoeveelheid munten uitgegeven van het maximale aantal van 100 miljard.