De impact van blockchain technologie en Covid-19 op de financiële markt

In de afgelopen paar jaar, de verbetering en digitalisering van het bankwezen en de economische industrie zijn een van de meest besproken onderwerpen geweest. Veel industrieën hebben de moderne blockchain omarmd. Deze techniek vindt langzaam zijn weg in de internationale financiële sector. Er is echter een nieuwe ontwikkeling bijgekomen die van invloed is op de financiële wereld: Covid-19. Wat is de impact van het virus op trading?

Wat is het grote voordeel van blockchain technologie?

Eerst nog even iets over de blockchain technologie. Het wordt aangeprezen als het volgende grote ding na de ontwikkeling van het internet. Het grote voordeel van deze technologie is dat het een middel biedt om transacties te verrichten zonder dat er een tussenpersoon nodig is. Een gebied waar blockchain-technologie waarschijnlijk een grote impact zal hebben is de bank- en monetaire markt.

Blockchain blijft groeien

Volgens een rapport gepubliceerd door Study Dive zal de internationale blockchain markt naar verwachting de komende jaren aanzienlijk profiteren van de financiële en economische sector. Dit komt met name door het feit dat financiële en monetaire bedrijven geleidelijk aan blockchaintoepassingen zijn gaan gebruiken om transacties te beschermen en internationale uitwisselingen aan te bieden tegen lagere kosten.

Effect van blockchain-technologie op de financiële sector

Blockchain-technologie in de financiële sector heeft de mogelijkheid om de vraag naar handmatige procedures in verband met de financiële overdracht systeem sneller te verwerken. Ook garandeert het klanten een meer veilige manier van overdracht van fondsen. Hoewel blockchain momenteel nog niet volledig wordt geaccepteerd in de financiële sector, neemt de populariteit van deze technologie steeds meer toe. Dt komt vooral door het feit het feit dat blockchain moderne technologie succes heeft gehad in verschillende markten. Bovendien biedt het verschillende voordelen aan het bankwezen en de monetaire sector. Enkele manieren waarop blockchain-innovatie de financiële sector beïnvloedt:

1 – Het minimaliseren van transactiekosten

Blockchain innovatie heeft de mogelijkheid om financiële instellingen veel geld te laten besparen wat betreft transactiekosten. Blockchain maakt veel documenten onnodig en bespaart daarmee kosten die je bij een standaard transactie wel hebt Dit is de redenen waarom blockchain door steeds meer financiële instellingen wordt gebruikt. Het kan voor veel financiële besparingen zorgen, misschien wel miljoenen euro’s of dollars.

2 – Het vermindert fraude

De forse groei van blockchain-innovatie in de financiële sector kan kan ook komen door het lagere risico op fraude bij transacties. Blockchain technologie heeft de capaciteit om illegale zaken te minimaliseren vanwege de eliminatie van tussenpersonen. Het witwassen van geld is een van de meest criminele zaken die plaatsvinden binnen het transactiesysteem waar tussenpersonen, zoals de beurs, een belangrijke rol spelen. Blockchain-technologie zal naar verwachting een geweldige impact hebben op de financiële sector, omdat het financiële instellingen zal beschermen tegen fraude en cyberaanvallen op bankdatabases.

3 – De invloed van millennials

Van de huidige en toekomstige generaties wordt verwacht dat sterk rekenen op innovatie. Momenteel is de jonge generatie van klanten groeit in een goed genetwerkte omgeving met veel kennis van crowdsourced financiering, waar we het in een eerder artikel over hebben gehad. Dit heeft er voor gezorgd dat de bankensector zich moet aanpassen aan Fintech. Alleen op die manier kan het omgaan met millennials. Met blockchain-technologie in de financiële en economische industrie, zullen millennials zeker de mogelijkheid hebben om hun transacties eenvoudiger, sneller en veiliger uit te voeren dan ooit.

4 – Financiële aankopen sneller verwerkt dan ooit

Handelsfinanciering bestaat in de eerste plaats uit transacties in de banksector, zoals betaling en factoring met enkele wereldwijde overboekingen bij invoer en ook uitvoer. Dit is het meest efficiënt wanneer de transacties met blockchain technologie worden gedaan. De beweging van handel en financiële aankopen over de hele wereld kan versneld worden door gebruik te maken van blockchain innovatie. Zo nemen de slimme overeenkomsten de functie van papier over en worden steeds meer deals gedigitaliseerd.

Wat is het effect van Covid-19 op de financiële markt?

We zijn toe aan het effect van Covid-19 op de financiële markt. De lockdown die verschillende regeringen over de hele wereld hebben afgekondigd om de verspreiding van het COVID-19 te voorkomen, heeft veel industrieën stilgelegd. De banksector wordt in belangrijke mate beïnvloed, maar voornamelijk op een indirecte manier. Verstrekkers van aflossings-, krediethistorie-, kostenbesparings-, en risicobewakingsdiensten ervaren de schadelijke gevolg van de COVID-19 pandemie. Bovendien heeft het negatieve gevolgen voor allerlei financiële instellingen. Dit gebeurt onder andere op de volgende manieren:

1 – Het mislopen van inkomsten

Ten eerste lopen bedrijven die gestopt zijn met werken inkomsten mis, en dus zullen deze bedrijven misschien niet in staat zijn hun financiën te regelen. Daarnaast hebben mensen minder inkomsten of hebben ze hun baan verloren door Covid-19. Daar heeft men misschien niet de mogelijkheid om leningen terug te betalen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot verliezen die ook het bankkapitaal en hun inkomsten negatief hebben beïnvloed. En naarmate snelle genezing minder waarschijnlijk wordt, kunnen banken verlies minder goed aan. Extra maatregelen om het virus in te perken, zoals het sluiten van de horeca, zullen zorgen voor nog meer destabilisatie.

2 – Verlies van waarde van obligaties

Ten tweede worden banken tijdens het COVID-19 dilemma negatief beïnvloed doordat obligaties en allerlei andere verhandelde economische beleggingen in waarde zijn gedaald. Daardoor leiden banken nog meer verliezen. Ook zijn er verliezen uit open derivatenposities, met name waar de derivaten door de crisis onvoorspelbaar zijn geworden.

3 – Toenemende vraag naar leningen

De banksector heeft tijdens de pandemie te maken gekregen met een toenemende vraag naar leningen omdat bepaalde bedrijven een extra kasstroom nodig hebben om de kosten te dekken in ongekende tijden van verminderde of geen inkomsten.

4 – Lagere niet-rente-inkomsten

Tenslotte heeft de banksector door Covid-19 te maken met lagere niet-rentebaten, vooral door de geringere vraag naar hun verschillende diensten tijdens de crisis. Er zijn bijvoorbeeld minder transacties en betalingen bij een lagere economische activiteit.

Welke rol speelt blockchain tijdens de Covid-19 crisis?

Blockchain technologie kan echter door het bankwezen worden overgenomen en de banksector redden tijdens de Covid-19 crisis. Volgens het World Economic Forum zou blockchain, al is het maar op z’n minst, de gevolgen van de COVID-19 pandemie kunnen helpen verzachten door de ontwrichte toeleveringsketens te verfijnen. De sterke toename van het aantal werknemers dat op afstand toegang krijgt tot bedrijfsgegevens en -systemen zal de bezorgdheid over gegevensbeveiliging, vertrouwelijkheid en privacy versterken. Daardoor ontstaat er een behoefte aan krachtige authenticatie en toegangscontrole. Dit is mogelijk met blockchain, want de technologie kan gegevens beschermen tegen hacken en/of diefstal. Banken die in blockchain technologie hebben geïnvesteerd kunnen er nu gebruik van maken om gegevens & toepassingen op hun netwerk te beveiligen.

Blockchain en leningen

Bovendien kunnen banken die het in deze ongekende tijden moeilijk vinden om alleen financiering te verstrekken, deelnemen aan een op blockchain technologie gebaseerd gedeeld leennetwerk. Banken hebben daarnaast de mogelijkheid om hun blockchain handelsfinancieringsplatform te gebruiken om op afstand of op afstand advies te geven aan zakelijke klanten die hulp nodig hebben bij het nakomen van hun huidige leningsverplichtingen.

Kort samengevat: Hoe blockchain de wereld vooruit helpt in onzekere tijden

De blockchaintechnologie rukt gestaag op in de wereld van de betalingen om de transactieomgeving te veranderen. Het heeft de financiële dienstverlening een nieuwe vorm gegeven door:

  • Efficiëntie te stimuleren door het opzetten van nieuwe financiële processen & diensten infrastructuur.
  • De instroom van liquide middelen mogelijk te maken en deelnemers in staat te stellen fiatvaluta’s om te zetten ter ondersteuning van vreemde valuta door middel van slimme contacten.
  • Grensoverschrijdende betalingen in real-time initiëren.

Hoe blockchain betalingen efficiënter maakt

Blockchain-technologie heeft kleine betalingen efficiënter door de vereiste arbeid uit het proces te halen, waardoor tussenkomst van derde partijen niet meer nodig is. In de markt voor handelsfinanciering kan blockchain-technologie de efficiëntie van import/export stimuleren door de toegang tot handelsgerelateerde documenten te stroomlijnen, een snellere afwikkeling en een betere kapitaalefficiëntie.

Conclusie: Welke impact heeft blockchain technologie op de markt?

De banksector is een van de belangrijkste sectoren die de impact van blockchain-technologie zal ondervinden. Deze technologie zal de banksector blijven beïnvloeden door de toename van innovatie in het IoT, dat een revolutie teweegbrengt in vele industriële sectoren. Blockchain lijkt nieuwe mogelijkheden voor kostenreductie te openen. Het kan de customer journey levendig verbeteren en een veiligere vorm van datatransactie & identiteit faciliteren. Het oplossen van alle regelgevende en technologische hordes die nodig zijn om het potentieel van de blockchaintechnologie in de banksector volledig te realiseren, lijkt slechts een kwestie van tijd te zijn.

Plaats een reactie