Regels en wetten in Nederland omtrent cryptocurrency

Nederland overweegt meer regulatie van digitale valuta

‘Minister bekijkt verbod op speculeren Bitcoin’ kopte het Algemeen Dagblad in januari 2018. Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaf aan binnen een paar weken duidelijkheid te geven of er een Nederlands verbod kwam op speculeren op koersdalingen en koersstijgingen van cryptomunten. Het gaat dus niet om een verbod op cryptomunten zelf, maar wel op speculatie. Dit verbod is er tot op heden niet gekomen. Wel werkt de Nederlandse regering aan de regulatie en wetten rondom cryptocurrencies. Het volgt daarbij diverse andere Europese landen die onder andere een einde willen maken aan het witwassen van digitale munten.

Cryptocurrency wetgeving Belastingdienst

Digitale munten zijn ongereguleerd omdat er in tegenstelling geen centrale toezichthouder is. Dit is een groot verschil met standaard valuta (fiat) zoals euro’s, dollars en ponden, waarbij banken een centrale rol spelen. Bovendien zijn cryptocurrencies op dit moment geen officieel beleggingsproduct. Daardoor hebben toezichthoudende overheidsorganen, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geen bevoegdheid om in te grijpen bij misstanden.

wet en regelgeving cryptovaluta belastingdienst

Crypto en criminele activiteiten
Door het ontbreken van toezicht en regulatie op de cryptomarkt neemt de kans dat digitale munten gebruikt worden voor criminele activiteiten, zoals witwassen, toe. Ook zijn diverse grote exchanges in het verleden gehackt, waarbij een groot aantal digitale munten werden gestolen. Zodoende is de Nederlandse regering op dit moment bezig met regelgeving die moet zorgen voor meer toezicht op de transacties van virtuele valuta.

Minister van Financiën wil ingrijpen
Uit een onderzoek van opiniepeiler Maurice de Hond in oktober 2017 gebleken dat ruim 400.000 Nederlanders een investering hebben gedaan in digitale valuta. Het grote aantal investeerders laat zien dat Nederland ons zeker interesse heeft in cryptocurrencies en de achterliggende blockchain technologie. De Minister van Financiën wil met betere wetgeving en regulatie de honderdduizenden Nederlandse investeerders beter beschermen tegen criminelen die actief zijn op de cryptomarkt.

Kamerbrief van Hoekstra
Met het toenemende aantal investeerders neemt de roep om regulering en wetgeving toe. Minister Hoekstra van Financiën stuurde de Eerste en Tweede Kamer in maart 2018 een kamerbrief over digitale valuta. Hij maakte daarbij onderscheid tussen vier vormen van handel op de cryptomarkt:

  • Handel in cryptocurrency
  • Initial Coin Offerings (ICO’s)
  • Afgeleide producten van cryptocurrencies, zoals Bitcoin Futures
  • Risicovolle financiële producten, zoals binaire opties

De Minister van Financiën wil de consument beter beschermen en ziet graag dat wisselkantoren aan dezelfde verplichtingen moeten voldoen als banken wanneer het gaat om cliëntenonderzoek en monitoring. We kunnen de komende jaren dan ook een aantal wetsvoorstellen verwachten die de overheid meer macht geeft om digitale valuta te reguleren. Van een verbod op cryptocurrencies is echter geen sprake.

Regels en wetten rondom cryptocurrencies in Nederland

Wat zijn eigenlijk de regels en wetten in Nederland omtrent cryptocurrency? Het is een feit dat er weinig toezicht is op het functioneren van digitale munten. Ze zijn ongereguleerd omdat er in tegenstelling geen centrale toezichthouder is. Dit is een groot verschil met standaard valuta (fiat) zoals euro’s, dollars en ponden, waarbij banken een centrale rol spelen. Door het ontbreken van toezicht en regulatie is de kans dat digitale munten gebruikt worden voor criminele activiteiten, zoals witwassen, toe. Zodoende is de Nederlandse regering op dit moment bezig met regelgeving die moet zorgen voor meer toezicht op de transacties van virtuele valuta.

De strijd tegen witwassen
De Nederlandse wetgeving rondom cryptocurrencies zal de zogeheten Europese AML-richtlijnen volgen. Dit is de Engelse afkorting voor ‘Anti Money Laundering’. Criminelen beschouwen het als een groot voordeel dat er met digitale valuta anoniem aan het betalingsverkeer kan worden deelgenomen. Daardoor nemen de mogelijkheden voor het witwassen van geld toe. Er is immers geen enkele autoriteit die de transacties in de gaten kan houden.

Hoe zorg je voor meer regulatie?

Europese autoriteiten vinden dat digitale transacties op dit moment nog te weinig worden gemonitord. Nieuwe wetgeving, ook in Nederland, moet daar verandering in brengen. Er zijn enkele opties om crypto beter te reguleren. Een mogelijkheid is het verplicht gebruiken van de zogeheten ‘tier verificatie’. Overigens is dit al gebruikelijk bij verschillende exchanges, zoals Kraken. Het betekent dat investeerders via hun ID-kaart moeten kunnen aantonen wie ze zijn en waar ze wonen. Daardoor is het voor een exchange duidelijk wie er achter een bepaald account zit. Autoriteiten kunnen via de tier verificatie toezicht houden op crypto gebruikers. Bovendien verkrijgen ze op die manier beter inzicht in wat er door iemand verhandelt wordt en hoeveel belasting hij of zij daar over moet betalen.

Een reguleerde cryptobeurs in Nederland is Bitvavo.

Maak nu via deze speciale link een gratis account aan bij de beste cryptocurrency Nederland en ontvang 1000 euro handelstegoed.

Melden van verdachte transacties
Banken zijn verplicht om verdachte transacties te melden. Ze dienen bijvoorbeeld de autoriteiten in te schakelen wanneer er sprake lijkt van fraude, witwassen of terroristische activiteiten. In Nederland zou deze meldplicht in de toekomst ook voor cryptocurrencies in worden gevoerd. Op het moment dat de Financiële Inlichtingen Dienst (FIOD) een verzoek doet is een crypto aanbieder verplicht om alle gegevens van de gebruikers over te dragen. Bovendien dienen deze transacties bevroren te zijn totdat er verder onderzoek is verricht.

Nederlandse belastingregels en digitale valuta

Wat betreft regulatie en wetgeving rondom cryptocurrencies is er nog veel werk aan de winkel voor Nederland. Wel zijn er inmiddels een aantal belastingregels voor digitale valuta in Nederland en Europa. Zo hoeft er over het inkopen en verkopen van cryptovaluta geen BTW betaald te worden.

Geen BTW heffing
Enige tijd geleden deden het Hof van Justitie en de Europese Unie een uitspraak over cryptocurrencies. Ze stellen dat het enige doel van digitale valuta het verrichten van betalingen is. Ze hebben in fiscaal opzicht geen toegevoegde waarde, zo stelt de EU. De digitale munten zijn geen geld, maar hebben wel de functie van geld. Dit is een aparte status. Het gevolg is dat lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, geen BTW op cryptocurrencies hoeven te heffen.

Waarde van digitale munten in box 3
Iedere Nederlander die een digitale munt bezit is verplicht om er belasting over te betalen. Het bezit van digitale valuta wordt gezien als vermogen. Deze dien je op te geven in box 3. Dit is de waarde van de munten in euro’s op 1 januari van het fiscale jaar. Bij de belastingaangifte over 2018 geef je dus aan hoeveel de munten op 1 januari van dat jaar waard waren. Op de site van de Belastingdienst staat het volgende:

Virtuele betaalmiddelen, zoals Bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.

Belasting betalen over crypto: een praktijkvoorbeeld
Vind je de belastingregels ingewikkeld? Misschien helpt een praktijkvoorbeeld. Stel je voor dat meneer Jansen op 1 januari 2017 aan 100.000 euro aan Ethereum in het bezit had. Hij moest daarover vermogensbelasting betalen. Dit is in Nederland 30 procent van het rendement, oftewel de waardestijging. Het gebruikelijke rendement bij zowel fiat als digitale valuta is 4 procent. Dit komt neer op een vermogensbelasting van 1,2 procent, oftewel 30 procent belasting op 4 procent rendement. Dat Ethereum in een jaar tijd meer dan 4 procent in waarde kan stijgen maakt voor de belastingdienst niet uit. Een simpele rekensom maakt duidelijk dat de heer Jansen 1,2 procent belasting moest betalen over de 100.000 euro aan Ethereum op 1 januari 2017. Dit komt neer op 1200 euro.

Inkomsten uit onderneming: box 1
Misschien heb je niet als particulier, maar als bedrijf in digitale valuta geïnvesteerd en gehandeld. In dat geval betreft het voor de belastingdienst ‘inkomsten uit onderneming’. Dit betekent dat je de waarde van de munten niet in box 3, maar in box 1 moet vermelden. Maar wanneer heb je nu precies ‘normaal vermogensbeheer’ (box 3) en wanneer ‘inkomsten uit onderneming’ (box 1)?

Wanneer box 1 en wanneer box 3?
Om dit te bepalen of er sprake is van box drie kijkt de belastingdienst naar diverse factoren. Denk bijvoorbeeld aan de ervaring, relaties en deskundigheid van een investeerder. Het minen van cryptocurrencies valt bijvoorbeeld in box 1. Stel je voor dat je bent ingeschreven Kamer van Koophandel of dat je kosten voor het handelen in digitale valuta van de voorbelasting hebt afgetrokken. Dit duidt er op dat er sprake is van een bedrijf. In dat geval zou de Belastingdienst kunnen kiezen voor ‘inkomsten uit onderneming’. Kom je er toch niet uit? Neem dan even contact op met de Belastingdienst, om problemen te voorkomen.

Wat gebeurt er als je digitale valuta niet opgeeft?

Sommige investeerders vinden het niet nodig om de waarde van hun cryptomunten aan te geven in de belastingaangifte. De belastingdienst heeft er immers geen zicht op. Wanneer je dit doet ben je in overtreding omdat er sprake is van ‘zwart vermogen’. Vergeet niet dat cryptovaluta in een jaar in waarde zou kunnen stijgen. In het gunstigste geval stijgt je vermogen daardoor flink. Wanneer je de munten eerder niet hebt vermeld in de belastingaangifte heb je voor de Belastingdienst opeens een onverklaarbaar vermogen.

Inkeerregeling afgeschaft
Tot voor kort was het mogelijk om gebruik te maken van de inkeerregeling. Indien je een deel van het vermogen niet had opgegeven bij de belastingaangifte kon je dit alsnog vrijwillig doen. Daarbij moest je de verschuldigde belasting plus een boete betalen. Doorgaans lag deze boete tussen de 75 en 300 procent van de belasting die betaald had moeten worden. De inkeerregeling is echter sinds 1 januari 2018 afgeschaft. Wie volgend jaar dus ‘vergeet’ om tijdens de belastingaangifte de waarde van zijn of haar munten te melden loopt de kans op een hoge boete.

Plaats een reactie