Uniswap exchange

Het aantal exchanges dat de afgelopen jaren actief is geworden is erg groot, en Uniswap is daar één van. Uniswap is echter een opvallende exchange, omdat dit een zogeheten decentrale exchange is. De manier waarop je daarmee cryptovaluta kunt verhandelen is bijzonder populair aan het worden. De reden daarvoor is, dat het hier gaat om een gedecentraliseerde exchange. Dat betekent dat je jouw kapitaal in je eigen wallet kunt bewaren. Daarbij hoef je je als trader niet af te vragen of een tussenpartij wel te vertrouwen is. In deze blog wordt wat dieper ingegaan op Uniswap.

Ingewikkelde terminologie

Bij het bespreken van een gedecentraliseerde exchange, zoals Uniswap, is de kans erg groot dat er technische en financieel technische termen worden gebezigd, die door de meeste potentiële handelaren niet goed worden begrepen. Daarom zal worden geprobeerd alle technische informatie zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Want het is van groot belang dat meer handelaren gebruik gaan maken van decentrale exchanges. Het is in elk geval goed om te beginnen met het feit dat Uniswap de grootste decentrale exchange is. Je stort je dus niet zomaar in een avontuur, maar velen gingen je al voor.

Kenmerken van Uniswap

Het belangrijkste kenmerk van Uniswap is dat het een gedecentraliseerde methode is waarmee je cryptovaluta kunt verhandelen. Een ander opmerkelijk kenmerk is, dat je het kapitaal dat in je wallet zit beschikbaar kan worden gesteld voor gebruik in zogeheten liquiditeits pools. Die pools maken het mogelijk om te handelen zonder dat er een orderboek nodig is. De echte handel is gebaseerd op het verwisselen van ERC-20 tokens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van technologie, die is ontwikkeld binnen Ethereum. Het resultaat is dat er kan worden gehandeld, zonder dat de tussenkomst van derden is vereist. Het handelen is dus gevrijwaard van censuur.

Wat zijn gedecentraliseerde exchanges?

De markt van cryptovaluta is in de praktijk al gebaseerd op decentrale exchanges, zoals Uniswap. Die maken het mogelijk om transacties snel af te handelen. Er kan ook worden gewerkt met hogere handelsvolumes en een steeds groter wordende liquiditeit. Het succes van deze exchanges is afhankelijk van de ontwikkeling van zogeheten vertrouwenloze protocollen. Daarbij is het niet meer nodig om een tussenpartij in te schakelen, zodat er ook geen enkele kans is voor onbetrouwbare types, die op een gemakkelijke manier hun vermogen willen vergroten. In de praktijk is het een flinke uitdaging gebleken om decentrale exchanges te bouwen. Dat komt doordat er gewerkt wordt met blockchain technologie.

Pionier

Uniswap is een pionier, die veel denkwerk heeft verricht in manieren om de snelheid waarmee kan worden verhandeld omhoog te brengen. Het resultaat is een zeer goed bruikbaar systeem, dat tegenwoordig deel uitmaakt van de DeFi markt, ofwel de markt van de gedecentraliseerde financiën. Bij deze exchange is het orderboek vervangen door wat wel Smart Contracts worden genoemd. Het zijn systemen, die gebruik maken van liquiditeitsreserves, waartegen handelaren kunnen handelen. In de reserves wordt voorzien door de gebruikers van Uniswap. Die kunnen hun ongebruikte kapitaal daarvoor inzetten, in ruil voor een beloning. Die beloning wordt betaald door de handelaren als vergoeding voor de reserve.

Hoewel het systeem behoorlijk ingewikkeld lijkt, valt het in de praktijk wel mee. De verschaffers van liquiditeit doen dat door een gelijkwaardige waarde van twee tokens te storten, dus ze storten een even grote hoeveelheid van coin A als van coin B, de eerder genoemde ERC-20 tokens. Vaak worden daarvoor zogeheten stablecoins gebruikt. De verschaffers krijgen voor hun twee tokens zogeheten liquiditeitstokens terug. Daarmee wordt hun aandeel in de liquiditeitspool vertegenwoordigd. Als zij weer over hun kapitaal willen beschikken, kunnen ze de liquiditeitstokens inwisselen voor hun aandeel in de pool.

Hoe werkt Uniswap?

Het idee op basis waarvan Uniswap werkt, is dat de vermenigvuldigde waarde van coin A en coin B in de liquiditeitspool altijd gelijk moet blijven. Die heeft dus een constante waarde. Hoe gaat een transactie dan te werk? Als iemand 1 coin A wil kopen voor een bedrag van 200 coin B uit een pool met de coins A en B, zal de vermenigvuldigde waarde in de liquiditeitspool verstoord raken. Want er gaat 1 coin A uit en er komen 200 Coin B bij. Het gevolg is dat de prijs van Coin A zal stijgen en die van Coin B omlaag gaat. Door dit principe van Uniswap zullen de prijzen dus telkens wijzigen.

Een consequentie van deze manier van werken is, dat het sterk afhankelijk is van de grootte van de pool in relatie tot het volume dat wordt verhandeld, in hoeverre de prijzen van coin A en coin B zullen fluctueren. Over het algemeen is het zo, dat de prijzen veel stabieler zullen blijven, als er sprake is van een grote liquiditeitspool. Bij kleinere pools kunnen de prijzen exponentieel stijgen bij een verhoudingsgewijs grote transactie. Grotere pools kunnen daarom grotere transacties verwerken. Want dan wordt de verhouding tussen coin A en coin B minder sterk aangetast.

Hoe wordt Uniswap bekostigd?

Uniswap verdient momenteel niet aan de liquiditeits pools. Alle vergoedingen voor het inleggen van kapitaal in de pools gaan naar de verschaffers. Dat is 0,3 procent per transactie. Dit wordt automatisch toegevoegd aan de pool, maar kan ook op elk moment worden verzilverd. De vergoedingen worden onder de verschaffers verdeeld op basis van het aandeel waarin zij hebben ingelegd in de liquiditeitspool. In de toekomst zal er waarschijnlijk een deel van de vergoedingen worden gereserveerd voor de doorontwikkeling van Uniswap. De voorbereidingen daarvoor zijn al geruime tijd aan de gang.

Uniswap gebruiken

Om Uniswap te kunnen gebruiken moet je een Ethereum wallet hebben. Ga daarvoor naar één van de applicaties, die op basis van het open sourceprotocol is ontwikkeld. Er zijn veel applicaties voor Uniswap, maar de meest gebruikte is de app op https://app.uniswap.org of de site https://uniswap.exchange. In de applicatie maak je eerst een koppeling met je wallet. Daarna selecteer je de tokens die je wilt wisselen ofwel verkopen, dus coin A, en vervolgens de tokens waarmee je die wilt inwisselen ofwel kopen, dus Coin B. Dan geef je het commando Swap. Er verschijnt een pop-up met een voorbeeld van de transactie. In de wallet moet je het transactie verzoek bevestigen. Als die bevestiging binnen is kun je de status van de opdracht volgen op https://etherscan.io.

Uniswap token

Uniswap is een open source protocol. Dat wil zeggen dat in principe iedereen inspraak heeft in de verdere ontwikkeling van Uniswap. Zeggenschap is te verkrijgen met behulp van UNI-tokens. Daarvan zijn er bij de lancering van Uniswap een miljard gegenereerd en inmiddels is 60 procent daarvan verdeeld onder de leden van de Uniswap community. Het resterende deel komt in de komende jaren ter beschikking van adviseurs, investeerders in Uniswap en leden van het team. De community bestaat uit traders, die hun kapitaal beschikbaar hebben gesteld voor de liquiditeits pools. Daarmee kunnen ze UNI-tokens krijgen.

Uniswap heeft vier liquiditeits pools, bestaande uit de volgende coins: ETH/USDT, ETH/USDC, ETH/DAI en ETH/WBTC. Wie kapitaal beschikbaar heeft gesteld aan één van deze pools kan via mining in het bezit komen van UNI-tokens. Iedereen die een Uniswap adres heeft kan dus UNI-tokens claimen. Dat doe je door naar https://app.uniswap.org te gaan en een koppeling te maken met je wallet. Vervolgens kies je ‘Claim your UNI-tokens’. Op die manier kun je in het bezit komen van UNI-tokens.

Vernieuwende mogelijkheden

Je hebt kunnen zien dat Uniswap een innovatief protocol is, gebaseerd op Ethereum, waarmee zonder tussenkomst van derden tokens kunnen worden uitgewisseld. Het systeem is baanbrekend als het gaat om het doen van transacties, waarbij er geen vertrouwen nodig is tussen verschillende partijen. Hoewel het systeem de nodige beperkingen heeft, liggen er ook kansen. Dat is mede afhankelijk van de wijze waarop Ethereum zich gaat ontwikkelen.

Plaats een reactie