Beter afvalbeheer dankzij de blockchain

Als je het hebt over blockchain dan staan de critici direct vooraan met het argument dat het nogal veel energie en dus geld kost. Met andere worden, het heeft nogal wat impact op het milieu. Wat vaak wordt vergeten is dat diezelfde blockchain juist tal van toepassingen kan ondersteunen waar het milieu juist baat bij heeft. Zo is het lectoraat Blockchain van Saxion dankzij een financiële injectie van 300.000 euro druk bezig met het BlockWASTE project. Het doel: kennis verzamelen en delen met internationale ketenpartners om het afvalbeheer te optimaliseren. Het milieu gaat er dus dankzij de blockchain met sprongen op vooruit.

BlockWASTE in combinatie met Blockchain technologie

Het BlockWASTE-project is een samenwerkingsverband van verschillende internationale organisatie. Het uiteindelijke doel is om tot een gezamenlijk platform te komen om kennis en ervaring uit te wisselen en zo het afvalbeheer te stroomlijnen en optimaal te beheren. Onderzoek naar de manier waarop vast afval wordt geproduceerd en beheerd is een van de belangrijke pijlers in dit project. Men brengt de ingewonnen informatie in kaart waardoor het geheel inzichtelijk wordt gemaakt en de deelnemende partners kunnen profiteren van de opgedane ervaringen.

Afvalbeheer

Het beheer van de afvalstromen wordt steeds belangrijker voor veel overheden. De bevolkingstoename zorgt voor meer afval en vraagt om inventieve oplossingen. Met het platform wordt dus duidelijk in een dringende behoefte voorzien. Ook hier hergebruik van producten is daarbij een belangrijk aspect. De bundeling van kennis en inzichten zorgt ervoor dat het concept van intelligente cirkelsteden een realiteit wordt. Door dit te combineren ontstaat een krachtige beheerstool om de afvalstromen optimaal te kunnen beheren. De verkregen data kan namelijk worden geïmplementeerd in de blockchain om zo inzicht te krijgen in de meest optimale manier van afvalbeheer.

Blockchain als sleutel tot een duurzamere wereld

Een van de voordelen van de blockchain is dat het eerlijkheid en transparantie bevorderd. In de samenwerking met de verschillende (internationale) overheden is het daarom niet alleen van belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt, maar dat de uitvoering van die afspraken controleerbaar is. Op dit punt heeft de blockchain al zijn waarde bewezen. Het gaat er namelijk om dat de aangesloten partners de informatie op de juiste manier verwerken. De betrouwbaarheid neemt dan toe, bovendien wordt het daardoor inzichtelijk gemaakt. Door gebruik te maken van smart contracts wordt dit doel bereikt. Het inzetten van de blockchaintechnologie is dan ook een logische stap op weg naar een duurzame wereld.

Plaats een reactie