Blockchaintechnologie als basis voor factoring

Invoice financing is een relatief nieuwe vorm van financiële dienstverlening. Hierbij krijgt de ondernemer zijn of haar facturen sneller betaalt en incasseert de dienstverlener de feitelijke factuur bij de opdrachtgever. Deze vorm van werken is bij uitstek geschikt om te combineren met de krachtige oplossingen die de blockchaintechnologie kan bieden, zowel op het gebied van veiligheid als ook snelheid.

Nederlands innovatief bedrijf

Ook al doet de naam iets heel anders vermoeden, toch is de fintech-onderneming Finturi een Hollands bedrijf. Kernactiviteit is de financiële dienstverlening, meer specifiek, invoice financing. In het kort gaat het erom dat Finturi het financiële risico draagt voor de betaling van facturen van ondernemers. Het is kortgezegd een platform wat financiers koppelt aan geldleners. In deze vorm van dienstverlening gaan snelheid en technologie hand in hand en wat Finturi betreft is dat bij uitstek geschikt voor de blockchaintechnologie. Men combineert dit met A.I., kunstmatige intelligentie.

Exact

Het idee om ‘iets’ te gaan doen met invoice financing komt feitelijk voort uit de vorige werkkring van de huidige CEO, Johannes Brouwer. In zijn vorige betrekking was hij werkzaam voor Exact. Vanuit een experimenteel project is ervaring opgebouwd met het voorfinancieren van assets. Terwijl het bij Exact vooral gaat om de financiering van de supply chain, richt Finturi zich juist op het financieren van facturen. Dat is niet alleen overzichtelijker, maar kent ook minder datapunten om het risico te inventariseren. Op die manier ontstaat een duidelijke win-win situatie voor alle partijen. Zo is het risico beperkt en is ook de looptijd van de financiering vrij kort.

Blockchaintechnologie in een jonge markt

Ook al is de markt voor factoring zoals het in vaktermen heet vrij jong, het betekent niet dat Finturi de enige onderneming in Nederland is die zich hier op richt. Wat Finturi wel een groot onderscheidend vermogen geeft is de benadering. Met maakt namelijk gebruik van een unieke combinatie van blockchain en kunstmatige intelligentie om het platform draaiende te houden. Met behulp van de blockchaintechnologie wordt het platform verregaand geautomatiseerd. Dat is zonder meer noodzakelijk omdat een verdienmodel op basis van leningen vrij beperkt is. Om het geheel levensvatbaar te houden moet het vaak gaan om grote bedragen zodat de rente groot genoeg is om kostendekkend te zijn. Het beperken van de overheadkosten is dus essentieel.

factoring

Een factuur is een token

Om de werkwijze te illustreren kun je volgens Brouwer de feitelijke factuur zien als een token. Welteverstaan, een non-fungible token. Dat proces werd altijd gefinancierd met behulp van stable coins. Weet je genoeg datpunten waarmee je het risico beperkt, dan kun je die vastleggen in smart contracts. Met deze benadering positioneert Finturi zich nadrukkelijk als innovatief bedrijf in de factoring markt. Simpel gezegd komt het erop neer dat Finturi fungeert als brug tussen het digitale geld en de ‘echte’ valuta.

Kunstmatige intelligentie

Het gebruik van de blockchain mag dan uniek zijn, het is zeker niet het enige wapen van Finturi. Om het kredietrisico te beperken maakt met gebruik van AI, kunstmatige intelligentie. Hiervoor zijn een aantal componenten vereist die ervoor zorgen dat men een accurate analyse kan maken. Simpel gezegd staat bij elke beoordeling de vraag centraal hoe groot de kans is dat een onderneming binnen twee jaar failliet kan gaan. De score op basis van de bekende componenten geeft dan een behoorlijke indicatie aan.

Fraude voorkomen

De door AI verkregen informatie wordt vervolgens vergeleken met de publiekelijk beschikbare data. Zo krijgt met verschillende vormen van informatie binnen en kan er een goede inschatting worden gemaakt. Dit zorgt er ook voor dat de kans op fraude minimaal is. Zo is het factuurnummer een belangrijk gegeven, maar wat nog veel belangrijker is, is het factuurnummer. Fraudeurs hebben vaak niet snel genoeg in de gaten hoe zo’n nummer is opgebouwd waardoor het relatief eenvoudig is om incorrecte facturen op te sporen. Op het moment dat zoiets gebeurt is het zaak om nog eens extra kritisch naar de bewuste factuur te kijken.

Plaats een reactie