Cryptocurrency en crowdfunding: hoe zit het precies?

Blockchain-innovatie is in een stroomversnelling geraakt en biedt nieuwe en intrigerende mogelijkheden voor mensen over de hele wereld. Vóór de komst van Blockchain, was een van de meest innovatieve fondsenwerving ideeën net begonnen om levensvatbaarheid te krijgen met de start-up gemeenschap: crowdfunding. Wat is het en op welke manieren kan het iets betekenen voor cryptocurrencies?

Hoe crowdfunding de bedrijfswereld verandert

Crowdfunding heeft zich ontwikkeld als een alternatief voor het krijgen van financiële steun van projecten. Als gevolg daarvan moeten sommige bedrijven, organisaties of projecten op een hele nieuwe manier fondsen werven. Met blockchain kan crowdfunding een hele nieuwe stap maken, bijvoorbeeld op het gebied van gebruikssituaties en het bereiken van een wereldwijd publiek.

Wat is blockchain?

Alvorens in te gaan op hoe blockchain technologie en decentralisatie de crowdfunding markt zullen veranderen, laten we eerst even kijken naar wat blockchain is en wat het doet. Een veelvoorkomend misverstand is dat Bitcoin en blockchain identiek zijn. We kunnen daar kort, maar krachtig over zijn: dat is niet waar. De blockchain is de onderliggende technologie achter het succes van cryptocurrencies. Het fungeert als een informatiekader dat verschillende documenten vasthoudt en tegelijkertijd zorgt voor de grootst mogelijke bescherming, transparantie en decentralisatie.

Welke toepassingen heeft blockchain technologie?

Het ontwikkelen, bewaren en vergemakkelijken van kopen en verkopen van cryptocurrencies is een van de belangrijkste toepassingen van de toepassingen van blockchain technologie. Daarnaast zijn er enkele andere functies die deze innovatieve en moderne technologie interessant maken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van zogeheten ‘smart contracts’. Dit zijn zelfuitvoerbare en ook zelfverifieerbare contracten. Ze worden automatisch uitgevoerd.

Het uitvoeren van smart contracts

Het uitvoeren van slimme overeenkomsten kan bepaalde sectoren die op een juridische basis werken, zoals financiën, verzekeringspolissen en onroerend goed sterk veranderen. Dit zijn slechts enkele sectoren die de invloed van blockchain gaan merken. Slimme overeenkomsten kunnen bijvoorbeeld de toeleveringsketen onder handen nemen en zorgen voor een snellere, eenvoudige en ethische inkoop van medische zorgartikelen.

Wat is crowdfunding?

Crowdfunding is net zo’n groot concept als blockchain, alleen veel minder ingewikkeld. Het is een prominente manier om fondsenwerving voor startende ondernemingen en liefdadigheidsinstellingen. Dit mogen we wel een wonder van het moderne tijdperk noemen. Als crowdfunding werkt, brengt het nieuwe producten tot leven. Toch is het model nog steeds ongelooflijk inefficiënt. Het is namelijk gesystematiseerd met een centrale autoriteit die het platform reguleert. Daarom wordt een voorkeursbehandeling gegeven aan projecten die volgens het crowdfunding-systeem overheidssteun waard zijn.

Waarom blockchain broodnodig is voor crowdfunding

Als gevolg van voorkeursbehandelingen stelt ongeveer 78% van de projecten uiteindelijk hun financieringsdoelen bij. Ook gaat slechts 1,2 procent van de crowdfunding campagnes naar ontwikkelingslanden, die daardoor echt verstoken blijven van startup financiering. Als zodanig is blockchain ontwrichting in de crowdfunding industrie niet alleen niet te voorkomen, maar ook noodzakelijk.

Smart contracts en crowdfunding

Een groot deel van crowdfunding kan in de toekomst geregeld worden met behulp van smart contracts, die de voorwaarden voor de verkoop bepalen. Deze voorwaarden staan namelijk in het contract. Deelnemers aan de verkoop sturen hun betalingen met behulp van smart contracts, die onmiddellijk van dienst zijn aan het individu. In deze omstandigheid zijn de ontwikkelaars de tegenpartij. Zij verzamelen dus betalingen van crypto-investeerders die investeren in de nieuwe uitgegeven tokens. Uiteindelijk haalt het bedrijf voordeel uit zijn ICO door verschillende moeilijkheden te omzeilen die worden gesteld door traditionele bedrijven en financiële instellingen.

Wat zijn IEO’s?

Een van de nieuwste ontwikkelingen, Initial Exchange Offering (IEO), zal de manier waarop startups fondsen werven met de verkoop van tokens veranderen. In dit nieuwe systeem worden de tokens naar een geschikte exchange, die als tegenpartij fungeert, waardoor ze heel eenvoudig en snel beschikbaar worden voor particuliere investeerders.

Tokens vastgelegd in contract

De kosten en de voorwaarde voor de verkoop van tokens worden vastgelegd in een contract tussen het systeem en de ontwikkelaar. Dit contract omvat het aantal tokens dat wordt toegekend aan het team, het percentage tokens dat het systeem zal achterhouden van de verkoop, en de hoogte van de kostprijs van de tokens.

Exchanges en tokens

Als gevolg van het verstrekken van een token, ontvangt de exchange een aangeboden percentage uit de verkoop van tokens. Bovendien trekt de marketing rondom de nieuwe token nieuwe gebruikers naar de beurs. Twee vliegen in één klap dus. Zodra de exchange helemaal tevreden is over de gang van zaken, eisen de beurzen een vergoeding van de ontwikkelaars en naleving van de gebruiksvoorwaarden van het platform.

Hoe voorkom je zwendel met ICO’s?

De kans op mogelijke ICO-zwendel is verontrustend. Het gebrek aan regulering en ook wetgeving draagt daar aan bij. ICO’s moeten een veiliger omgeving gaan bieden voor financiële investeringen in de cryptowereld. Iedereen is is gekwalificeerd om een ICO te introduceren, maar alleen projecten die een screening doorstaan halen een exchange. Op die manier zijn de investeerders gewaarborgd van de authenticiteit van de tokenverkoop van een onderneming. Deze screening is uitsluitend bedoeld om investeerders tegen oplichting. Er is in tegenstelling tot bepaalde crowdfunding projecten geen sprake van voortrekken.

Steeds meer aandacht voor veiligheid

Op dezelfde manier dat crypto exchanges verbeterde technologieën gebruiken om hun systemen te patrouilleren tegen oplichters, zullen IEO’s steeds meer aandacht besteden aan veiligheid. Zo voeren veel exchanges inmiddels een Know Your Customer (KYC) procedure uit voordat ze nieuwe klanten toelaten. Helaas sluit dit wel potentiële investeerders uit die anonieme crypto investeringen willen doen.

Wat is de toekomst van cryptocurrency en crowdfunding?

Een nieuwe periode in de crowdfunding industrie ligt in het verschiet. Blockchain-technologie bevordert de democratisering van middelen voor startende ondernemingen. Bovendien verhoogt het de veiligheid van een project. Niettemin hebben ICO’s, de voorkeursvariant voor start-up financiering op de blockchain, het niet makkelijk. Ondanks dit probleem is blockchain-gebaseerde startup financiering steeds meer aan het groeien. Bovendien kunnen investeerders er dankzij IEO’s er zeker van zijn dat hun investeringen in nuttige projecten terechtkomen.

Plaats een reactie