Hoe ziet de toekomst van Bitcoin er uit?

Tot op de dag van vandaag is Bitcoin nog altijd de bekendste cryptocurrency. Vreemd is dit niet, want Bitcoin was ook de eerste van zijn soort. Al in 2009 vond de eerste transactie plaats die gebruik maakt van dit digitale valuta. Na een langzame start begonnen meer en meer mensen gebruik te maken van Bitcoin. Het hoogtepunt van deze cryptovaluta was 2017: in dat jaar lag de waarde van de munt een tijdje rond de 20.000 dollar. Echter bleek 2018 een rampjaar te worden. Volatiele koersen, slecht nieuws en een verslechtering van het imago deden deze cryptomunt bijna de das om. Echter lijkt het herstel weer ingezet.

Grote vraag is dan ook: hoe zal de toekomst van Bitcoin er uit zien?

de toekomst van Bitcoin

Wat is Bitcoin precies?

Laten we bij het begin beginnen: wat is Bitcoin nu eigenlijk? Bitcoin is een betaalmiddel dat behoort tot de categorie cryptocurrency. Het is globaal, dus overal ter wereld kun je het gebruiken. Dat Bitcoin in 2009 voor het eerst gebruikt werd, is geen toeval. Op dat moment waren er twee behoeftes waaraan voldaan moest worden. Ten eerste was 2009 het jaar waarin meer en meer online transacties plaats vonden. Het werd de norm om bij webshops zoals Bol.com en dergelijken je producten eenvoudig en snel vanuit je eigen huis te bestellen.

Daarnaast was er de economische crash in 2008, welke menig bank deed omvallen. Hierdoor verloren velen hun zuur verdiende geld. Dit vergrootte het wantrouwen jegens de bank. Als gevolg hiervan hadden mensen behoefte aan een valuta die gedecentraliseerd was. Dat wil zeggen: er is geen centrale institutie die als tussenpersoon dient tijdens een transactie. Bitcoin is gedecentraliseerd. Het kan getypeerd worden als een peer to peer transactie door het gebrek aan een derde partij. Bitcoin voldeed aan deze eisen en was tevens eenvoudig en snel te gebruiken. Hierdoor groeide deze cryptocurrency gestaag door de jaren heen.

Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst van Bitcoin?

Na jaren van groei, was 2018 een jaar vol tegenslagen voor Bitcoin. De sky leek the limit in 2017, het jaar waarin deze cryptovaluta een waarde van 20.000 Amerikaanse dollars bereikte. Echter liep het imago van Bitcoin in 2018 een behoorlijke deuk op. Ten eerste waren de koersen veel te onbetrouwbaar, deze gingen op en neer. Hierdoor bleef Bitcoin louter interessant voor speculanten, als reguliere consument heb je behoefte aan een betrouwbare en stabiele valuta. Daarnaast werd ontdekt dat vele criminelen gebruik maakten van Bitcoin vanwege de anonieme wijze waarop transacties zijn opgezet. Ook dit deed weinig om het imago van Bitcoin te verbeteren.

Bitcoin leek dood en begraven, maar toch is deze cryptocurrency weer bezig aan een opmars. Er zijn stappen ondernomen om de te snel wisselende koersen tegen te gaan. Daarnaast is Bitcoin minder anoniem geworden. Alhoewel het nog steeds mogelijk is om relatief anoniem transacties te ondernemen, zijn er wel een aantal stappen ondernomen om criminelen af te schrikken van de cryptocurrency exchanges. Deze stappen zijn van groot belang voor de toekomst van deze cryptocurrency. Wat kun je in de toekomst zoal verwachten van Bitcoin?

Stablecoins: minder volatiliteit

Eén van de redenen waarom Bitcoin een slecht imago had, waren de te snel wisselende koersen. Vele vormen van cryptocurrency hebben dit probleem. Zo is het goed mogelijk dat de waarde van een cryptovaluta binnen een dag 10% meer of minder kan worden. Interessant voor speculanten, maar als gewone consument kun je hier weinig mee. Daarom werd er gezocht naar een oplossing voor dit probleem. Hoe kan Bitcoin stabieler worden en dus aantrekkelijker voor meer mensen als digitaal betaalmiddel? Het antwoord: stablecoin.

Stablecoins zijn een vorm van cryptocurrency waarbij een vaste waarde zo goed als gegarandeerd kan worden. Als er al schommelingen zijn qua koers, zijn deze klein. Dit komt omdat de waarde van deze munt gelinkt is aan gewoon (fiat) geld. Denk aan euro’s of dollars. Hierdoor beschikken stablecoins over het beste van beide werelden: de unieke eigenschappen van cryptocurrency gepaard met de stabiliteit van fiat valuta. Volatiliteit, snel wisselende koersen, zijn namelijk een grote reden voor mensen om geen gebruik te maken van cryptocurrency. Stablecoins verhelpen dit probleem, ook voor de Bitcoin. En dit wordt dan ook door meer en meer grote bedrijven omarmd. Zo zou Facebook bezig zijn met het ontwikkelen van een stablecoin die gebruikt kan worden voor aankopen via WhatsApp.

Bitcoin anoniem? Ja en nee

Tijdens het rampjaar 2018 kwam naar voren dat criminelen geregeld gebruik maakten van Bitcoin voor illegale transacties en voor het witwassen van geld. Door de anonieme manier waarop transacties plaats vonden, was Bitcoin hiervoor zeer geschikt. Echter is het zo dat deze anonimiteit voor velen aantrekkelijk is, niet alleen criminelen. Hierdoor moest er een oplossing gevonden worden waarbij criminelen afgeschrikt werden zonder hierbij gewone klanten af te schrikken van Bitcoin.

Deze oplossing lijkt nu gevonden. Bij vele Bitcoin exchanges is het voortaan verplicht om identificatie te tonen voordat je gebruik mag maken van de services van deze websites. Hierdoor weten de sites met wie ze te maken hebben in het geval van fraude of andere criminele activiteiten. Echter is het nog steeds mogelijk om anoniem (middels een ontvangstadres) transacties uit te voeren. Je kunt dus nog steeds relatief anoniem Bitcoin transacties uitvoeren, maar de veiligheid is wel vergroot. En dit is weer goed voor het imago van Bitcoin.

Invloed politiek

Omdat Bitcoin niet meer weg lijkt te gaan, en cryptocurrency in zijn algemeen groeiende is, kunnen regeringen en dergelijken niet meer om deze vorm van digitale valuta heen. Daarom zal de toekomst meer regulatie met zich meebrengen. Aan de ene kant is dit een nadeel, want hierdoor kan Bitcoin meer gecentraliseerd raken. Aan de andere kant vergroot dit wel de veiligheid en maakt dit Bitcoin aantrekkelijker voor meer mensen. Tijdens de G20 meldden landen al dat zij geïnteresseerd waren in de regulering van Blockchain. Door deze regulering komt cryptocurrency naast het bankenwezen te staan. Hierbij zal het niet als vervanging dienen, maar als aanvulling hierop. Dit kan ook goed zijn voor de banken.

Plaats een reactie