Veilige bankgaranties in Australië dankzij de blockchain

Van de vier grote Australische banken hebben er drie beslotenom een joint-venture op te richten. De nieuwe onderneming, Lygon genamd, gaat zich toeleggen op het digitaliseren van bankgaranties met behulp van de blockchaintechnologie. Hiermee krijgen financiële instellingen meer zekerheid omtrent de juistheid van een bankgarantie.

Bankgaranties met de blockchain

Bankgaranties zijn een officieel contract tussen een debiteur en een financiële instelling. Het verzekert de financier in een transactie dat de schuld onder alle omstandigheden op tijd wordt betaald. De deelnemende banken, The Australia and New Zealand Banking Group Limited, Commonwealth Bank of Australia en Westpac Banking Corporation vormen samen met twee andere aandeelhouders, het Australische winkelcentrumbedrijf Scentre Group en technologiegigant IBM, het bedrijf na een succesvolle pilot in 2019.

Coronacrisis

De laatste van de vier grootste banken van Australië, de National Australia Bank, had ook interesse in deelname, maar besloot zich terug te trekken uit het project als gevolg van de corona pandemie. Lygons primaire focus is het digitaliseren van (commerciële) huurgaranties. Dergelijke garanties worden door commerciële verhuurders gebruikt om de kosten en tijd te besparen die gemoeid zijn met operationele processen. Tegelijkertijd kunnen dergelijke bankgaranties een stuk veiligheid voor kleine bedrijven op korte termijn waarborgen, aldus Lygon-voorzitter Nigel Dobson.

bankgaranties

Tijdwinst

Bankgaranties zijn normaal gesproken papieren documenten waaruit de financiele positie van de aanvrager blijkt. Het nadeel is dat de verstrekking ervan bijzonder tijdrovend kan zijn. De vijf entiteiten die Lygon vormen, willen de Hyperledger-technologie van IBM gebruiken om bankgaranties te digitaliseren en de uitgifte te versnellen. Dankzij de blockchaintechnologie zou het hele proces in een dag afgerond kunnen zijn. Die ontwikkeling komt wat betreft Nigel Dobson precies op tijd. “Het komt op de markt in een tijd waarin sommige mensen de waarde van blockchain in twijfel trekken, maar voor ons zijn de voordelen overtuigend. De tijdwinst die we ermee boeken is indrukwekkend en het biedt voor de betrokken partijen enkel voordeel.”

Plaats een reactie