Vrouwen beleggen ook in Bitcoin en doen het zelfs beter

Terwijl het idee nog altijd leeft dat de financiële wereld gedomineerd wordt door mannen, blijkt nu juist dat dit niet het geval is in de wereld van cryptocurrencies. Uit een redent onderzoek blijkt juist dat van elke 100 geïnteresseerden, maar liefst 44 vrouw zijn. Daarmee wordt. Geheel terecht overigens, wederom een bastion gesloopt en zien we dat vrouwen juist heel goed weten hoe ze moeten beleggen in Bitcoin, hoe ze risico’s kunnen vermijden en hogere rendementen kunnen behalen.

Vrouwen beleggen in Bitcoin

Aanleiding voor de conclusie dat vrouwen minstens zo succesvol kunnen zijn is het rapport van Bitcoin (BTC) fondsbeheerder Grayscale. Hieruit blijkt dat vrouwen, in tegenstelling tot wat gemakshalve wordt aangenomen, een meer dan gemiddelde interesse hebben in Bitcoin en andere digitale assets. Voor het onderzoek werd een groep van 1.100 Amerikaanse investeerders betrokken in de leeftijd van 25 tot 64 jaar. Alle deelnemers waren geselecteerd op basis van een aantal criteria. Zo was men al bekend met het beleggen (men had minimaal 10.000 dollar aan belegd vermogen) en het gezinsinkomen bedroeg minstens 50.000 dollar.

Bitcoin is niet langer het speeltje van de man

Terwijl de gangbare gedachte is dat het vooral mannen zijn die zich bezig houden met het investeren en beleggen, blijkt dit niet te worden onderschreven door de conclusies van het onderzoek. Ook de data van Google Analytics blijkt de plank mis te slaan. De techgigant stelt doodleuk dat het percentage vrouwen onder Bitcoin investeerders slechts 10% bedraagt. Dat staat dus in schril contrast met de gegevens van het onderzoek van Grayscale.

De uitkomsten zijn niet alleen bijzonder, ze kunnen ook zorgen voor een andere benadering. Zoals de onderzoekers aangeven: “Als het gaat om discussies over Bitcoin, dan is de tendens dat dit vooral voor een mannelijk publiek is. Toch blijkt dat vrouwen net zoveel interesse hebben in cryptocoins en digitale assets als mannen”.

vrouwen bitcoin

Ruim 56% van de vrouwen ziet kansen

Met name 56,2% van de vrouwen< en 56,4% van de mannen zien aanzienlijke groeimogelijkheden als het gaat om digitale valuta. Ook gelooft 49,8% van de vrouwen dat de maximale hoeveelheid Bitcoin munten uiteindelijk kan leiden tot een veel hogere koers. Dat percentage is onder mannen (49.9%) nagenoeg gelijk. Opvallend is ook de stelling dat uit het onderzoek blijkt dat juist vrouwen (47%) eerder geneigd zijn om in Bitcoin te investeren dan mannen (39%). Hierbij laat de vrouw zich juist leiden door het principe dat een beperkt aanbod bij een stijgende vraag zorgt voor een hogere prijs. Vrouwen zijn dus geneigd te kijken naar de resultaten op langere termijn.

De interesse van vrouwen in digitale assets zou volgens het onderzoek nog kunnen groeien. Ruim 80% geeft aan dat men zeker bereid is om serieus te kijken naar de investeringsmogelijkheden ten aanzien van andere assets zoals altcoins. Voorwaarde is dat er meer informatie beschikbaar moet zijn waardoor het voor vrouwen duidelijk wordt wat de meerwaarde is.

Vrouwen nemen bewust minder risico

Als het om het beleggen gaat, zijn er wel duidelijke verschillen tussen de beide geslachten. Zo zien vrouwen het juist als een mogelijk om een solide basis te realiseren voor hun gezien. Voor mannen is juist het idee van financiële onafhankelijkheid een grote drijfveer. Ruim 60% van de vrouwelijke deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat het financiële risico voor hen doorslaggevend is tegenover slechts 48% van de ondervraagde mannen.

Vrouwen vinden Bitcoin minder interessant

Bovenstaande conclusies staan niet op zichzelf, maar worden juist door anderen onderschreven. Voormalig Miss Universe, Maria Ryti gaat in een interview in 2019 al aan dat vrouwen de Bitcoin minder interessant vinden vanwege het grote veronderstelde risico. In het onderzoek wordt die uitspraak dan ook bevestigd. Ruim 42% van de vrouwelijk respondenten zegt dat men risico tracht te mijden, tegenover 35% van de mannen. Hieruit blijkt dat men een goede risicoanalyse maakt, voor men besluit om de stap te zetten. Wat dat betreft kunnen veel mannelijke investeerders nog veel van vrouwen leren.

Plaats een reactie