ERC1155 token uitleg en voorbeelden in de praktijk van ERC-1155 tokens