Wat is DeFi en wat het betekent voor cryptocurrencies

De wereld van cryptocurrencies is volop in beweging. Wat ooit begon met een simpele toepassing van de blockchain-technologie in 2008, is uitgegroeid tot een hele eigen industrie. Naast de bitcoin zijn er letterlijk honderden altcoins die het levenslicht zagen en waarbij de focus ligt op nieuwe toepassingen van de onderliggende technologie. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is DeFi oftewel Decentralized Finance.

Wat is DeFi?

DeFi is voor velen het toverwoord binnen de wereld van de cryptocurrencies. Het klinkt wellicht dramatisch, maar het symboliseert de hoop op een werkelijk gedecentraliseerd systeem. Gedecentraliseerde financiering, is in de meest simpele bewoording, de fusie van traditionele bankdiensten met gedecentraliseerde technologieën zoals cryptocurrencies en gedecentraliseerde applicaties (dApps). In meer technische zin verwijst het naar de samensmelting van alle gedecentraliseerde producten en diensten zoals digitale activa, smart contracts, protocollen en applicaties.

Eenvoudige uitleg

Deze bovenstaande, vereenvoudigde definitie is ondanks alles voor de leek moeilijk te begrijpen. In feite voert het terug op de reden waarom Bitcoin is ontstaan. Het gaat namelijk om het vertrouwen in de belangrijkste spelers in een traditioneel economisch systeem. Doordat zo’n systeem gecentraliseerd is, ligt de verantwoordelijkheid niet in handen van de consument die het geld bezit, maar in handen van derde partijen zoals overheden, financiële instellingen en bedrijven. In veel gevallen laat die verantwoordelijkheid te wensen over en dat is de reden waarom bitcoin en andere cryptocoins bestaansrecht hebben.

Decentralized Finance probeert de principes van zelfredzaamheid te bevorderen, aangezien het ernaar streeft om een financieel systeem te creëren dat voor iedereen toegankelijk is. De vertrouwenskwestie blijft daardoor achterwege omdat er geen centrale autoriteit aanwezig is. Deze functionaliteit van DeFi is het belangrijkste aspect. Het stelt iedereen in staat de leiding te nemen over zijn bezittingen en investeringen en direct te bepalen wat er mee moet gebeuren. Centrale autoriteiten zoals overheden en bestuursleden beslissen niet voor u, maar de deelnemers bepalen de dynamiek van het systeem. DeFi heeft daardoor het potentieel om elke bestaande financiële dienst te vervangen door middel van decentralisatie.

Geld lenen zonder bank

Bovenstaande verklaard waarom de zogenaamde DeFi-munten in opmars zijn. De meeste munten zijn in feite niks meer dan financiële platforms waar je rente kunt ontvangen voor het verstrekken van leningen. Deze platforms gebruiken Decentralised Finance om geldverstrekkers en kredietnemers aan elkaar te koppelen. Dit gebeurt door middel van een smart contract, dat grotendeels op het Ethereum-netwerk draait.

Vanwege het gedecentraliseerde karakter is er geen noodzaak om persoonlijke informatie vrij te geven zoals het geval is bij het aangaan van een lening bij een ‘gewone’ bank. Een onderpand is voldoende om een lening te krijgen.

DeFi

Gedecentraliseerde exchanges

Een van de aandachtspunten van DeFi is het realiseren van exchanges om gebruikers in staat te stellen om cryptocurrencies te verhandelen zonder tussenkomst van een derde. Via dergelijke exchanges worden kopers en verkopers bij elkaar gebracht zonder dat er behoefte is aan een derde partij om de handel te faciliteren. Dit betekent dat er geen vergoedingen verschuldigd zijn zoals in een gecentraliseerd systeem. Dergelijke exchanges noemen we DEX (Decentralized Exchanges).

DeFi is modulair

DeFi is grotendeels gebouwd rond Ethereum, dat een aantal complexe technologieën beschikbaar stelt voor gedecentraliseerde applicaties. Net zoals blockchains structuren van blokken vormen die met elkaar zijn verbonden, zo heeft DeFi een modulaire benadering. Opschalen is dus geen probleem. Ieder nieuw product of dienst kan worden gezien als een aparte module en door te combineren ontstaan nieuwe financiële tools en diensten.

Ga naar bedrijven met DeFi en bekijk alle cryptocurrencies die een DeFi kenmerk hebben.

Voordelen van DeFi

DeFi is nu interessant geworden vanwege de vele voordelen voor het huidige economische systeem. Meer decentralisatie betekent dat een gebruiker meer autonomie krijgt. De toegankelijkheid van fondsen en de handelsmogelijkheden tussen gebruikers is hierdoor niet langer afhankelijk van derden. Een ander voordeel is dat de gedecentraliseerde eigenschappen voor meer transparantie zorgen in vergelijking met gecentraliseerde autoriteiten.

Nadelen van DeFi

Hoewel de voordelen van DeFi in theorie een win-win situatie realiseren, zijn er ook enkele tekortkomingen. Hoewel deze nadelen niet de boventoon voeren, zou het onlogisch zijn om de ogen hiervoor te sluiten. Doordat DeFi zorgt voor een volledige controle over een investering, zorgt het ook voor een grote verantwoordelijkheid. In die zin is er dus sprake van een bepaald risico, bovendien is het risico om een deelnemer met kwade bedoelingen niet uit te sluiten.

Plaats een reactie